Διευθυντικά στελέχη

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Διευθυντικά Στελέχη

Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε να δείτε τα σημαντικότερα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.


Διαμαντούλα Γιαγλή,
Διευθύντρια Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Σαράντης Παντούδης,
Διευθυντής  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Αριστείδης Βασιλόπουλος,
Διευθυντής  Διεύθυνσης Εμπορικών Υπηρεσιών.


Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Κοκκίνης ,
Διευθυντής Γεοπωνικών Υπηρεσιών

Σοφοκλής Μινόπουλος,
Διευθυντής Εργοστασίου Πλατέος

Γεώργιος Βλασσόπουλος ,
Διευθυντής Εργοστασίου Σερρών

Παράσχος Παρασχούδης,
Διευθυντής Εργοστασίου Ορεστιάδας.

 


Eπιστροφή...