Διοικητικό Συμβούλιο

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Δ.Σ.  μετά την συνεδρίαση της 7ης Απριλίου  2017 είναι η εξής:

Εκτελεστικά Μέλη

Χατζηδιαμαντής Αντώνιος, Πρόεδρος

Κεφαλόπουλος Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος

Μπούρης Αντώνιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

 

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Τσιαπάρας Γεράσιμος, Μέλος

Κωνσταντίνος Μανιατάκης, Μέλος

 

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Κερμανίδης Γαβριήλ, Αντιπρόεδρος

Βογιατζής Χρήστος, Μέλος

 

Η  Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ως έχει.


Eπιστροφή...