Διοικητικό Συμβούλιο

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εκλέχθηκε στη ΓΣ της 24 Οκτωβρίου 2017, μετά από απόφαση του ΔΣ της 24-7-2018 έχει ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη

Χρήστος Πούρης, Διευθύνων Σύμβουλος

Νενεδάκης Ιωάννης, Μέλος


Μη Εκτελεστικά Μέλη

Παπαϊωάννου Νικόλαος, Πρόεδρος

Πάτουχα Κωστούλα, Μέλος

Αθανασιάδης Νικόλαος, Μέλος

 

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Καραγιάννη Στέλλα, Αντιπρόεδρος


Βαρέλης Δαμιανός, Μέλος


Eπιστροφή...