Διοικητικό Συμβούλιο

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 24 Οκτωβρίου 2017 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη

Αλεξάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος

Καραχάλιος Παναγιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος

Νενεδάκης Ιωάννης, Μέλος


Μη Εκτελεστικά Μέλη

Παπαϊωάννου Νικόλαος, Μέλος

Πάτουχα Κωστούλα, Μέλος

 

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Καραγιάννη Στέλλα, Αντιπρόεδρος

Τσιαπάρας Γεράσιμος, Μέλος


Eπιστροφή...