Εταιρία - Όμιλος

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

 
Περιγραφή
View
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 31/12/2017
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 30/6/2018
Περιγραφή
View
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01.07.2016 - 30.06.2017
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 31.12.2016
Περιγραφή
View
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01.07.2015 - 30.06.2016 Χρήση 2015/2016
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 31.12.2015
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2015-30.9.2015 (Τριμήνου)
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2015-30.09.2015
Περιγραφή
View
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01.07.2014 - 30.06.2015 Χρήση 2014/2015
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2014-31.03.2015
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2014-31.03.2015 (Εννεαμήνου)
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 31.12.2014
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2014-30.9.2014 (Τριμήνου)
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2014-30.09.2014
Περιγραφή
View
EBZ ANNUAL REPORT 30.06.2014.pdf
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01.07.2013- 30.06.2014. Χρήση 2013/2014
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2013-31.03.2014 (Εννεαμήνου)
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2013-31.03.2014
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 31.12.2013
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2013-30.9.2013 (Τριμήνου)
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2013-30.09.2013
Περιγραφή
View
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 31/12/2017
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 31.12.2015
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2015-30.9.2015 (Τριμήνου)
FINANCIAL DATA AND INFORMATION from July 1st, 2012 to June 30th, 2013
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2012-31.03.2013
Annual Report EBZ 01.07.2012 - 30.06.2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01.07.2012- 30.06.2013. Χρήση 2012/2013
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 31.12.2012
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2012-31.3.2013 (Εννεαμήνου)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2012-30.9.2012 (Τριμήνου)
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2012-30.09.2012
Περιγραφή
View
Annual Report EBZ 01.07.2011 - 30.06.2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 01.07.2011- 30.06.2012. Χρήση 2011/2012
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2011-31.3.2012 (Εννεαμήνου)
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2011-31.03.2012
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 31.12.2011
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2011-30.09.2011
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2011-30.9.2011 (Τριμήνου)
Περιγραφή
View
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 30.6.2011 - Χρήση 2010/2011
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2010-31.03.2011 (Εννεαμήνου)
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2010-31.03.2011
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 31.12.2010
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2010-30.09.2010
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2010-30.9.2010 (Τριμήνου)
Περιγραφή
View
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 30.6.2010 - Χρήση 2009/2010
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2009-31.03.2010
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2009-31.03.2010 (Εννεαμήνου)
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 31.12.2009
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2009-30.09.2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2009-30.9.2009 (Τριμήνου)
Περιγραφή
View
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 30.6.2009 - Χρήση 2008/2009
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 1.7.2008-31.03.2009 (Εννεάμηνες)
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 31/12/2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2008-30.9.2008 (Τριμήνου)
Περιγραφή
View
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20/11.2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 30.6.2008 - Χρήση 2007/2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2007-31.3.2008 (Εννεαμήνου)
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της 31/12/2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2007-30.9.2007
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2007-30.9.2007
Περιγραφή
View
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 01.07.2006-30.06.2007
Στοιχεία & Πληροφορίες χρήσης 01.07.2006-30.6.2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2006-31.3.2007
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2006-31.3.2007
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2006-31.12.2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2006-31.12.2006
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου 01.07.2006-30.9.2006
Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου 01.07.2006-30.09.2006
Περιγραφή
View
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1.07.2005-30.06.2006
Στοιχεία & πληροφορίες χρήσης 01.07.2005 - 30.06.2006
Τροποποιημένα Στοιχεία & πληροφορίες περιόδου 01.07.2005 - 31.03.2006
Τροποποιημένα Στοιχεία & πληροφορίες περιόδου 01.07.2005 - 31.12.2005
Τροποποιημένα Στοιχεία & πληροφορίες περιόδου 01.07.2005 - 30.09.2005
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01.07.2005 - 31.03.2006
Στοιχεία & πληροφορίες περιόδου 01.07.2005 - 31.03.2006
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01.07.2005 - 31.12.2005
Στοιχεία & πληροφορίες περιόδου 01.07.2005 - 31.12.2005
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01.07.2005 - 30.09.2005
Στοιχεία & πληροφορίες περιόδου 01.07.2005 - 30.09.2005
Περιγραφή
View
Κατάσταση ταμιακών ροών χρήσης 2005
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2005
Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις από 01.07.2004 - 30.06.2005
Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις από 01.07.2004 - 31.03.2005
Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις από 01.07.2004 - 31.12.2004
Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις από 01.07.2004 - 30.09.2004
Περιγραφή
View
Κατάσταση ταμιακών ροών χρήσης 2004
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2004
Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις από 01.07.2003 - 30.06.2004
Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις από 01.07.2003 - 31.03.2004
Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις από 01.07.2003 - 31.12.2003
Περιοδικές οικονομικές καταστάσεις από 01.07.2003 - 30.09.2003