2002

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2002

Σας γνωρίζουμε ότι , σε συνέχεια της από 15 Νοεμβρίου 2002 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας, το μέρισμα της Χρήσης 1-7-2001 έως 30-6-2002 ανέρχεται στα 0,13 ευρώ / μετοχή για τους κατόχους κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) της 6ης Δεκεμβρίου 2002 ημέρα Παρασκευή.
Μετά το πέρας της συνεδριάσεως της ημερομηνίας αυτής , η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος επί των κερδών της ανωτέρω χρήσης 2001/2002 .

Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει από την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2002 και μέχρι την 15η Μαρτίου 2003 θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Βουκουρεστίου 21 107 71 Αθήνα τηλ. κέντρο 210-3687700.
Μετά την 15η Μαρτίου 2003 , η καταβολή θα πραγματοποιείται από τα γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Μητροπόλεως 34 (7ος όροφος) Θεσσαλονίκη (κα Σταυρίδου Σοφία τηλ. 2310296536) και Σκουφά 52 Αθήνα (3ος όροφος τηλ. 210 3621315).

Σχετική ανακοίνωση δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 29/11/2002 στις Εφημερίδες ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ , ΚΕΡΔΟΣ , ΕΞΠΡΕΣ και ΕΘΝΟΣ.


Eπιστροφή...