2003

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2003

Ανακοινώνεται στους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ότι σε συνέχεια της από 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της , το μέρισμα της Χρήσης 1-7-2002 έως 30-6-2003 ανέρχεται στα 0,10 ευρώ για τους κατόχους κοινών ανώνυμων μετοχών της Εταιρείας.

Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 1/7/2002 έως 30/6/2003 είναι οι κ.κ. Μέτοχοι της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών την 5 Δεκεμβρίου 2003 ,δεδομένου ότι από την 8 Δεκεμβρίου 2003 ( ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ) οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος για την χρήση 1/7/2002-30/6/2003.
Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 15η Δεκεμβρίου 2003 και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ( ΚΑΑ) στους χειριστές ( Θεματοφύλακες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες ) των δικαιούχων μετόχων, οι οποίοι (χειριστές) έχουν δηλώσει στο ΚΑΑ ότι έχουν δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος για τους πελάτες τους , προκειμένου να το καταβάλουν στους μετόχους ή να πιστώσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς των μετόχων.


Για τους μετόχους για τους οποίους οι χειριστές τους δεν θα κάνουν την πιο πάνω δήλωση ή οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό , η καταβολή θα γίνει από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ( Πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, 10438 Αθήνα τηλ. 210. 37.11.100 ή 210.52.14.500 ) τις εργάσιμες μέρες και από τις 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. μέχρι την 15η Μαρτίου 2004 .
Μετά την 15η Μαρτίου 2004 η καταβολή θα πραγματοποιείται από τα γραφεία της Εταιρείας στην διεύθυνση Μητροπόλεως 34 ( 7ος όροφος ) Θεσσαλονίκη ( κα Σταυρίδου Σοφία τηλ. 2310-296536 και Σκουφά 52 Αθήνα ( 3ος όροφος τηλ. 210 ?3621315 ).


Eπιστροφή...