2004

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.05.2004

Η Εταιρεία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί ότι έχει προκύψει αλλαγή στην σύνθεση του Δ.Σ της Εταιρείας .
Παραθέτουμε το νέο Δ.Σ. το οποίο εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Μαίου 2004 και συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ της 15ης Μαίου του 2004:

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΛΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΛΕΤΖΙΑΝ ΦΡΑΝΚ- - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΑΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΙΟΣ
ΚΥΡΤΙΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΙΟΥΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΖΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ


Eπιστροφή...