Αποφάσεις Γ.Σ.

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

 
Περιγραφή
View
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27-3-2019
Περιγραφή
View
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30.03.2018/27.04.2018
Περιγραφή
View
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20.10.2017
Περιγραφή
View
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29 IANOYAΡΙΟΥ 2016
Περιγραφή
View
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Περιγραφή
View
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Περιγραφή
View
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 24ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Περιγραφή
View
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/11/2012
Περιγραφή
View
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 02.12.2011
Περιγραφή
View
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22-3-2010
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.12.2010
Περιγραφή
View
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13/11/2009
Αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Περιγραφή
View
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.11.2008
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Αποφάσεις Γ.Σ. 30/11/2007
Περιγραφή
View
Περιγραφή
View
Αποφάσεις Γ.Σ. 10/11/2006
Περιγραφή
View
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9/12/2005
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21.01.2005
Περιγραφή
View
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15.05.2004
Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21.06.2004
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.11.2004
Περιγραφή
View
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 21.11.2003
Περιγραφή
View
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15.11.2005