2016

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.01.2016

08/01/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ  Α.Ε.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 – 541 10  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

 

ΘΕΜΑ 1Ο

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία που λήγει στις 15/03/2020, ως εξής:

1.    Κυπαρισσίδης-Κοκκινίδης Γεώργιος

2.    Γιαννακίδης Δημήτριος

3.    Χασανίδης Πέτρος

4.    Μουρατίδης Αναστάσιος

5.    Τσικλιάς Κρίτων

6.    Αποστολόπουλος Αθανάσιος

7.    Παναγής Ιωάννης

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο

Ορισμός-εκλογή ανεξαρτήτων μελών.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των κ.κ. Αποστολόπουλου Αθανάσιου και Παναγή Ιωάννη ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο

Ορισμός-εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως εξής:

1.    Αποστολόπουλος Αθανάσιος, πρόεδρος της Επιτροπής.

2.    Παναγής Ιωάννης, μέλος της Επιτροπής.

3.    Τσικλιάς Κρίτων, μέλος της Επιτροπής.


Eπιστροφή...