Σχέδια Απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

 
Περιγραφή
View
Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18/12/2019
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.3.19
Περιγραφή
View
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.03.2018
Περιγραφή
View
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20.10.2017
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31.07.2017 - 29.08.2017
Περιγραφή
View
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.08.2016
Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.01.2016
Περιγραφή
View
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09.12.2015
Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23.09.2015
Περιγραφή
View
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21.11.2014
Περιγραφή
View
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22.11.2013
Σχέδιο Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 24.09.2013
Περιγραφή
View
Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30.11.2012
Περιγραφή
View
Σχέδιο Απόφασης των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της 02/12/2011
Περιγραφή
View
Σχέδιο Απόφασης των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης της Τακτικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10/12/2010