Προσκλήσεις Γ.Σ.

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

 
Περιγραφή
View
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 18-12-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 17-7-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Περιγραφή
View
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.03.2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30.03.2018
Περιγραφή
View
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20.10.2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31.07.2017
Περιγραφή
View
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Περιγραφή
View
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν.3016/2002
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Περιγραφή
View
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Περιγραφή
View
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Περιγραφή
View
Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/11/2012
Περιγραφή
View
Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 02/12/2011
Περιγραφή
View
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10/12/2010
Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22.03.2010
Περιγραφή
View
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 16/10/2009
Περιγραφή
View
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 25.7.2008
Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 20/11/2008
Περιγραφή
View
Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.11.2007
Περιγραφή
View
Τακτική Γενική Συνέλευση της 10.11.2006
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.02.2006
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.06.2006
Περιγραφή
View
Τακτική Γενική Συνέλευση της 09.12.2005
Περιγραφή
View
Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.11.2004
Περιγραφή
View
Περιγραφή
View
Τακτική Γενική Συνέλευση της 15.11.2002