Δελτία Τύπου 2011

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δέλτίο Τύπου

25.02.2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει τα εξής:

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 24.2.2011, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος που κατέχει το 82,33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας αποφάσισε την πρόσληψη συμβούλου και τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση της συμμετοχής της στην εταιρία μας.

Η έναρξη της παραπάνω διαδικασίας δεν επηρεάζει τη λειτουργία και δραστηριότητα της εταιρίας η οποία συνεχίζεται κανονικά , όπως μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία θα υλοποιήσει τις κάθε είδους δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της που έχει ή θα αναλάβει και θα συνεχίσει την παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των παραγωγών - αγροτών.


Eπιστροφή...