Δελτία Τύπου 2011

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δέλτίο Τύπου

10.03.2011

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι παρέχει στους τευτλοπαραγωγούς έκπτωσης 20% στη χρέωση για τον σπόρο και τα υλικά φυτοπροστασίας.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι:

Η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. έχει θέσει ως στόχο την λειτουργία των τριών εργοστασίων (Πλατέος – Σερρών και Ορεστιάδος) για την κάλυψη κατά το δυνατόν του μεγαλύτερου ποσού της Εθνικής ποσόστωσης για την παραγωγή ζάχαρης.

Οι υπηρεσίες της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. θα σταθούν όπως πάντα στο πλευρό των τευτλοκαλλιεργητών ώστε να υπάρξουν καλύτερες αποδόσεις και κατά συνέπεια υψηλότερο εισόδημα για τους παραγωγούς.

Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανακοίνωσε ότι για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο θα διατηρηθούν οι ίδιες τιμές προς τους τευτλοπαραγωγούς με αυτές του 2010.

Μέχρι 15/03/2011 θα έχει ανατεθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η μελέτη για την ένταξη της τευτλοκαλλιέργειας στην Ελλάδα σε καθεστώς «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης» για την τετραετία 2012-2016. Η ένταξη της τευτλοκαλλιέργειας στο καθεστώς της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης θα αντικαταστήσει την απώλεια εισοδήματος των τευτλοκαλλιεργητών από την παύση ισχύος της επιδότησης μέσω «συνδεδεμένης ενίσχυσης» η οποία για τελευταία φορά θα καταβληθεί στην τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο του 2011.

Η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. εφαρμόζει για δεκαετίες τις μεθόδους και τις προδιαγραφές οι οποίες συνιστούν την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση». Συνεπώς η εταιρεία και οι τευτλοκαλλιεργητές είναι έτοιμοι και προετοιμασμένοι για την πιστοποίηση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. 

Είναι γεγονός ότι οι πρωτοφανείς δυσμενείς καιρικές συνθήκες της περσινής καλλιεργητικής περιόδου επηρέασαν αρνητικά τόσο την ποσοτική στρεμματική απόδοση, όσο και τον μέσο ζαχαρικό τίτλο, επιφέροντας μειωμένο εισόδημα στους τευτλοκαλλιεργητές. Η τρέχουσα καλλιεργητική περίοδος αποτελεί πρόκριμα για την ένταξη των τευτλοπαραγωγών στο καθεστώς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την καλλιεργητική περίοδο 2012 και των επόμενων ετών.

Η ανακοίνωση του μεγαλομετόχου της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., της ΑΤΕbank, για την διαδικασία διάθεσης των μετοχών της μέσο διεθνούς διαγωνισμού, δεν επηρεάζει την λειτουργία της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. η οποία συνεχίζεται απρόσκοπτα με σαφή δέσμευση της εταιρείας για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων προς τους μετόχους, τους εργαζομένους και τους τευτλοπαραγωγούς.

 

 


Eπιστροφή...