Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Ανάκληση απόφασης

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α..Ε στα πλαίσια ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, γνωστοποιεί ότι:

13/01/2006

Μετά από την Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη και με την συμμετοχή του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Π. Παναγιωτόπουλου, του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλ. Κοντού του Γενικού Γραμματέα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Ν. Στεφάνου του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. ΣΠ. Παπαδόπουλου του Διοικητή της ΑΤΕ κ. Δ. Μηλιάκου του Υποδιοικητή της ΑΤΕ κ. Π. Βαράγκη και του Προέδρου του Δ.Σ της εταιρίας Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ κ. Χρ. Κοσκινά, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση την 13η Ιανουαρίου 2006 και αποφάσισε, την ανάκληση της απόφασης που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου 2006 (θέμα 1ον) και αφορούσε την αναστολή της λειτουργίας του εργοστασίου Ξάνθης κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο (σχετικό δελτίο τύπου της 11ης Ιανουαρίου 2006). Κατόπιν τούτου κατά την νέα καλλιεργητική περίοδο 2006-2007 θα λειτουργήσουν και τα πέντε εν Ελλάδι εγκατεστημένα εργοστάσια της, αξιοποιώντας αναπτυξιακά προγράμματα που στηρίζουν την υλοποίηση του από 11-1-2006 εγκεκριμένου προγράμματος αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Υπό τα νέα δεδομένα, η Διοίκηση της ΕΒΖ ΑΕ αποφάσισε :

1. Να επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των συνεπειών από την υιοθέτηση της νέας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς για την Ζάχαρη προκειμένου να μειωθεί το λειτουργικό κόστος της εταιρίας, στα πλαίσια του προγράμματος βελτιώσεων που ήδη εγκρίθηκε.

2. Για τον σκοπό αυτό θα δοθεί εντολή στην εταιρία Deloitte & Touche Consultihg AE η οποία βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας, να ολοκληρώσει την μελέτη της λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα.

3. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης θα προωθηθούν δράσεις επέκτασης της Εταιρίας σε νέες συμπληρωματικές παραγωγικές δραστηριότητες όπως βιοκάυσιμα ή βιοαιθανόλη κ.λ.π.

4. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η Διοίκηση της ΕΒΖ θα εκπονήσει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού της με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα συμμετάσχουν σε αυτά .

5. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα επιλέξει την προσφορότερη περίοδο αναφοράς για την ΕΒΖ και τους Τευτλοκαλλιεργητές για την καταβολή της αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης καθώς και τις δυνατότητες αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.


Eπιστροφή...