Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

29.06.2006

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. με αφορμή δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2006 αναφορικά με τον σχολιασμό της μη απόσυρσης άμεσα ποσόστωσης κατά 50% ,και ως εκ τούτου την απώλεια 16,5 εκ € , διευκρινίζει ότι: Υπάρχει εκτίμηση ότι η ενέργεια της απόσυρσης ποσόστωσης αποτελεί σοβαρό γεγονός και μη αναστρέψιμο μετά την πραγματοποίηση της . Δεδομένου ότι οι συνέπειες της εφαρμογής της Κ.Ο.Α ζάχαρης θα διαμορφωθούν για την χώρα μας κατά την περίοδο της παραγωγικής λειτουργίας ( Σεπτέμβριος Νοέμβριος 2006 ) κατά την οποία εκδηλώνεται και το ενδιαφέρον των τευτλοπαραγωγών για την νέα καλλιεργητική περίοδο 2007, τότε θα διαφανεί και η πρόθεση για την συνέχιση της τευτλοκαλλιέργειας στην Ελλάδα . Το γεγονός ότι κατά την τρέχουσα περίοδο προβλέπεται μειωμένη παραγωγή δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για την λήψη απόφασης απόσυρσης ποσόστωσης . Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχαμε παραγωγές κάτω της ονομαστικής μας ποσόστωσης των 319.000 τόνων (έτος 2002 παραγωγή 295.500 τόνοι, 2003 παραγωγή 205.000 2004 παραγωγή 259.000, 2005παραγωγή 310.000 τόνοι) . Σύμφωνα με τον Κανονισμό ( ΕΚ) Αριθ.320/2006 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι ζαχαροβιομηχανίες δύνανται να αποσύρουν ποσοστώσεις κατά το εμπορικό έτος 2007/8 με τους ίδιους όρους ενίσχυσης αναδιάρθρωσης από πλευράς Ε.Ε με αυτούς που ισχύουν για το τρέχον έτος 2006 /2007 ( 730€ ανά αποσυρόμενο τόνο ή 547,5 € σε περίπτωση μετατροπής των εργοστασίων σε βιοαιθανόλη ), γεγονός το οποίο είναι σύμφωνο και με το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρίας μας.


Eπιστροφή...