Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

31/08/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31-08-2006
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τη δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ΑΤΕbank για το Α΄εξάμηνο του 2006, στις οποίες περιλαμβάνεται και το Β΄εξάμηνο της χρήσης της Εταιρίας μας (υπενθυμίζουμε ότι η ΕΒΖ συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις στις 30.6.2006) και τα σχόλια για τις επιπτώσεις που είχαν τα αποτελέσματα της ΕΒΖ επί των αποτελεσμάτων του Ομίλου της ΑΤΕbank, σας κάνουμε γνωστό ότι τα βασικά γεγονότα που επηρέασαν την οικονομική πορεία της ΕΒΖ ήταν τα εξής:
· Ο όγκος της εγχώριας παραγωγής ζάχαρης αυξήθηκε κατά 19,68% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2004/2005 (310.340 τόνοι έναντι 259.301 τόνοι).
· Η αύξηση του βιομηχανικού κόστους της παραχθείσας ζάχαρης κατά 5,7%, ποσοστό που επηρεάσθηκε βασικά από το αυξημένο κόστος καυσίμων ( Φ. Αέριο , Μαζούτ ) το οποίο επιβάρυνε το κοστολόγιο της παραγωγής 2005 κατά 10,426 εκ. € σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης , και το κατά μονάδα κόστος κατά 33,6 € /τόνο.
· Η εταιρία στα πλαίσια αναδιάρθρωσης των κοστολογικών της στοιχείων, και προκειμένου να ισχυροποιήσει την ανταγωνιστικότητά της στην ευρωπαϊκή αγορά, καθιέρωσε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Η κλειόμενη χρήση επιβαρύνθηκε με το ποσό των 9.682 χιλ. ευρώ.
· Οι νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην αγορά ζάχαρης μετά την από 24/11/2005 απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε για αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α) Ζάχαρης. Η ανακοίνωση της απόφασης δημιούργησε σοβαρή αναστάτωση στην Ευρωπαϊκή αγορά ζάχαρης, η οποία βρέθηκε με πλεονάσματα 4 εκατ. τόνων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση της μέσης τιμής πώλησης που ήταν διαμορφωμένη στην αγορά, κατά 11,84%. Αποτέλεσμα επίσης ήταν και η προσωρινή απώλεια μέρους της αγοράς στο εσωτερικό. Η εταιρία κάνοντας τις κατάλληλες κινήσεις κατάφερε να αντισταθμίσει την απώλεια αυτή με αυξημένες πωλήσεις στο εξωτερικό και να παρουσιάσει αύξηση του τζίρου σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

H Διοίκηση της εταιρίας με τη συμπαράσταση της Πολιτείας και της ΑΤΕbank είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις δυσμενείς αυτές εξελίξεις και να δώσει βιώσιμη προοπτική προς όφελος της βιομηχανίας, των αγροτών και των μετόχων της. Προς την κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που προβλέπει τη μείωση του λειτουργικού της κόστους και την επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέους τομείς όπως αυτός των βιοκαυσίμων.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. θα δημοσιευθούν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.


Eπιστροφή...