Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α.

18/08/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/08/2006ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ με αφορμή τα δημοσιεύματα της 18ης Αυγούστου , στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ,ΗΜΕΡΗΣΙΑ , ΚΕΡΔΟΣ κ.λ.π ) και σε απάντηση της σχετικής επιστολής του Χρηματιστηρίου Αθηνών , με Δελτίο Τύπου γνωστοποιεί τα ακόλουθα :
Σήμερα 18 Αυγούστου 2006 συνέρχεται εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με μόνο θέμα την συμπλήρωση των κενών θέσεων μελών του Δ.Σ και συγκρότησή του σε σώμα.
Η εταιρία , προς ενημέρωση του Χ.Α και του επενδυτικού κοινού , με νέο δελτίο τύπου θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα , μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΖ ΑΕ .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ


Eπιστροφή...