Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ.

06.07.2006

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. (Ε.Β.Ζ.), μετά από 45 χρόνια συνεισφοράς στην Ελληνική Βιομηχανία και στην Ελληνική Αγροτική Οικονομία, έχοντας σαν βασικό στόχο την ποιότητα και την ανάπτυξη καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, προσανατολίζεται σε νέες επενδύσεις στον χώρο των ενεργειακών φυτών και βιοκαυσίμων και ειδικότερα στην ίδρυση μονάδων παραγωγής Βιοαιθανόλης. Οι επενδύσεις αυτές είναι εναρμονισμένες με τις αποφάσεις της νέας Κ.Ο.Α. ζάχαρης και με τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό διερευνά την δυνατότητα μετατροπής κάποιων εκ των εργοστασίων της σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης, ως καυσίμου κίνησης, με πρώτη ύλη τεύτλα, μελάσσα και σιτηρά. Ήδη ή Ε.Β.Ζ. έχει στην διάθεση της Τεχνοοικονομική Μελέτη (Feasibility Study), που εκπονήθηκε από διεθνή αναγνωρισμένο μελετητικό οίκο, για τον σκοπό αυτό.
Η μελέτη αφορά μονάδα παραγωγής 150.000 m3 βιοαιθανόλης ετησίως και η συνολική επένδυση προβλέπεται να είναι της τάξης των 130.000.000 €/μονάδα.
Η Ε.Β.Ζ. ως εξειδικευμένη στον χειρισμό βιομηχανικών φυτών και στην κατεργασία αυτών, στα πλαίσια διερεύνησης ενός πιθανού επενδυτικού σχήματος, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συνεργαστεί μαζί της, ως στρατηγικός εταίρος.
Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως έως τις 24.07.2006.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με σχετικές προτάσεις καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και της επιχειρηματικής δράσης αυτού, που θα εξασφαλίζουν την αξιοπιστία της πρότασης.
Η Ε.Β.Ζ., αφού αξιολογήσει τις έγγραφες δηλώσεις, θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους που θα επιλέξει βάσει των φακέλων που θα υποβληθούν, κατά την ελεύθερη κρίση της, για την παρουσίαση των τεχνοοικονομικών μελετών και των στόχων, έτσι ώστε άμεσα να ακολουθήσουν συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, για τον προσδιορισμό του σχήματος συνεργασίας και την κατανομή των ρόλων, στο πλαίσιο μιας Συμφωνίας Μετόχων, δεδομένης της εμπειρίας της Ε.Β.Ζ. στην πρωτογενή παραγωγή αλλά και της ιδιοκτησίας των προς μετατροπή εργοστασίων.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος καθώς και οι προτάσεις των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 24.07.2006, υπ’οψιν της Γενικής Διεύθυνσης της Ε.Β.Ζ., στην κάτωθι διεύθυνση, με την ένδειξη «Μονάδα Βιοαιθανόλης». Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε., Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη 54110.

Τεχνικές Πληροφορίες: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκος Τσαματρόπουλος – Τεχνικός Διευθυντής.
Tηλ. +302310296437, e-mail: nikos.tsamatropoulos@ebz.gr

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ. ΔΑΡΝΑΚΑΣ


Eπιστροφή...