Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου

06/09/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06/09/2006ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα :
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο συνήλθε την 5η Σεπτεμβρίου 2006 αποφάσισε την ανασυγκρότηση των αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ .
Ο κος ΚΑΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ,Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ της ΕΒΖ μέχρι σήμερα υπέβαλε παραίτηση εκ της ιδιότητος του Διευθύνοντος Συμβούλου .Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου εξακολουθεί να εκτελεί ο Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΡΝΑΚΑΣ .
Έτσι η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας έχει ως κάτωθι :

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΛΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΕΖΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΙΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΟΥΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΙΡΤΙΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ


Eπιστροφή...