Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Προετοιμασία Καλλιεργητικής Περιόδου

30/11/2006

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Ζ Α Χ Α Ρ Η Σ Α.Ε.
Προετοιμασία Καλλιεργητικής Περιόδου 2007


Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ.) αντιμετωπίζοντας τη νέα κατάσταση, που αρχίζει να διαμορφώνεται στο εμπορικό σκέλος του προϊόντος ‘ζάχαρη’, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη (βλ. νέα ΚΟΑ ζάχαρης), έχει προχωρήσει με μελέτη, υπευθυνότητα και ρεαλισμό, σε νέους σχεδιασμούς για το προσεχές μέλλον που προετοιμάζουν την αναδιάρθρωση της εταιρείας, με κατευθυντήριες δράσεις ως :

(α) Αποποίηση ποσόστωσης παραγωγής ζάχαρης 50,01%, με παράλληλα μέτρα βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης της Ε.Β.Ζ. (με μείωση του κόστους της ζάχαρης) και με σημαντική ενίσχυση της γεωργικής καλλιέργειας των τεύτλων, για παραγωγή ζάχαρης, στα λειτουργούντα ζαχαρουργεία Πλατέος Ημαθίας, Σερρών και Ορεστιάδας.
(β) Επενδυτική προτεραιότητα στην παραγωγή βιοκαυσίμων – με επενδύσεις γεωργικού προσανατολισμού και με χαρακτήρα τοπικής & περιφερειακής ανάπτυξης – που προβλέπουν μετατροπή των ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης από εγχώριες φυτικές πρώτες ύλες (ζαχαρότευτλα, σιτηρά, κ.ά.).

Σε ότι αφορά το καθαρώς αγροτικό μέρος, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης εκτιμά ότι, κατά τη φετινή χρονιά (2006) που τελειώνει, οι αγρότες μας στην καλλιέργεια των ζαχαροτεύτλων (αλλά και στις άλλες μεγάλες καλλιέργειες) αντιμετώπισαν μια πρωτοφανή συγκυρία δυσμενών αγρονομικών συνθηκών που τους οδήγησαν σε χαμηλότερη παραγωγή και σε πραγματική μείωση των εισοδημάτων τους.
Τα κύρια αίτια, που συνέργησαν προσθετικά, ήταν (i) η όψιμη σπορά των ζαχαροτεύτλων σε δύσκολες εδαφικές συνθήκες, λόγω καιρού, με καθυστέρηση σποράς πέρα από ένα μήνα έναντι μιας συνήθους χρονιάς, (ii) οι συνεχείς βροχές, κατά την περίοδο της καμπάνιας-συγκομιδής, που διατήρησαν τα χωράφια υγρά επί μακρόν, δεν επέτρεψαν τα ζαχαρότευτλα να «ωριμάσουν», δυσκόλεψαν τη συγκομιδή και υποβίβασαν δραματικά τον Ζαχαρικό Τίτλο, και (iii) η μεταβατική περίοδος, με τα εύλογα ερωτήματα και τις ανησυχίες που δημιουργήθηκαν φέτος σε αυτό το στάδιο, κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής – ΚΑΠ, που προέβλεπε μείωση (36,5%) της τιμής αγοράς των τεύτλων με υποκατάσταση μέρους αυτών των απωλειών (60,0%) μέσω των ‘δικαιωμάτων’ κάθε παραγωγού (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Ωστόσο, τέτοιες ακραίες χρονιές (με 32% μέση μείωση αποδόσεων στην Ορεστιάδα, 21% στο Πλατύ Ημαθίας, 16% στις Σέρρες κατά το 2006) συμβαίνουν σπανιότατα.
Προφανώς, την επόμενη χρονιά (2007) αναμένεται, κατ΄ελάχιστο, η αποκατάσταση των κανονικών αποδόσεων και των κανονικών αγροτικών εισοδημάτων, ενώ μια περαιτέρω αύξηση των αποδόσεων, μέσα στις συνήθεις δυνατότητες της καλλιέργειας, θα επιφέρει ανάλογη αύξηση του αγροτικού εισοδήματος, πράγμα που θα πρέπει να αποτελεί τον πρωτεύοντα παραγωγικό στόχο κάθε καλλιεργητή ζαχαροτεύτλων.

Επί πλέον, στο ως άνω εισόδημα (της αξίας των τεύτλων) θα προστίθεται από φέτος αυξανόμενη (έως το 2009) στρεμματική ενίσχυση, λόγω του νέου καθεστώτος αποζημιώσεων, που προβλέπεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό, ως αντιστάθμιση της αποποίησης - που κάνει η Ε.Β.Ζ. – σε ποσόστωση παραγωγής ζάχαρης μεγαλύτερης του 50,0%.
Η ενίσχυση αυτή εκτιμάται συνολικά σε, περίπου, 87 έως 95 euro/στρέμμα* η οποία χορηγείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον παραγωγό, πέραν της πληρωμής της αξίας των τεύτλων του που γίνεται από την Ε.Β.Ζ.
Αναλυτικότερα, η συνολική αυτή ενίσχυση προέρχεται από την αύξηση του ‘δικαιώματος’ (που θα συνεχίζει να αυξάνεται έως το 2009), από την Συνδεδεμένη ενίσχυση 26 έως 29 euro/στρέμμα (που θα χορηγείται αυξανόμενη από φέτος) και από το Ποιοτικό παρακράτημα 10 έως 12 euro/στρέμμα (χορηγούμενη ως συνδεδεμένη ενίσχυση).
Διευκρινίζεται ότι ‘δικαίωμα’ μπορεί να έχει ο παραγωγός τεύτλων και από οιαδήποτε άλλη καλλιέργεια (αντί των ζαχαροτεύτλων), ως από το βαμβάκι, από το καλαμπόκι, κ.λπ. ή να σπείρει ακόμη περισσότερα στρέμματα (έστω χωρίς ‘δικαίωμα’) επωφελούμενος των συνδεδεμένων ενισχύσεων που χορηγούνται από φέτος.

Πέραν των ανωτέρω, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης προτίθεται να συνεχίσει, ακόμη πιο αποτελεσματικά, την υποβοήθηση της γεωργικής εκμετάλλευσης κάθε καλλιεργητού ζαχαροτεύτλων στη συμπίεση του κόστους παραγωγής του με διάθεση φθηνότερων (και καταλληλότερων) ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων εφοδίων.

Καθίσταται φανερό, λοιπόν, ότι με την υλοποίηση των κατευθυντήριων δράσεων, που αναφέρθηκαν στις (α) και (β) παραγράφους, ανοίγεται στην Ε.Β.Ζ. ο δρόμος για μια νέα δυναμική πορεία στο οικονομικό πεδίο, στο ενεργειακό πεδίο, στον τομέα της γεωργικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, συνεχίζοντας την επιτυχημένη επί σαράντα και πλέον χρόνια επιτυχημένη διαδρομή της.*ο ακριβής υπολογισμός της συνολικής ενίσχυσης, που συνδέεται με τη
συνολική έκταση και παραγωγή ζάχαρης, θα υπολογισθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.


Eπιστροφή...