Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

21/11/2006

Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2006

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ στα πλαίσια ενημέρωσης του Χ.Α και του επενδυτικού κοινού γνωστοποιεί ότι ,
Βάσει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 10/11/2006 (θέμα 7ο ) με την οποία εγκρίθηκε η « KPMG ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ » ως ελεγκτική εταιρία , ορίσθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές οι κάτωθι :
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ , ΑΜ ΣΟΕΛ 18701
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ , ΑΜ ΣΟΕΛ 17151
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΡΟΥΝΗΣ , ΑΜ ΣΟΕΛ 190731
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗ , ΑΜ ΣΟΕΛ 16931


Eπιστροφή...