Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

29/09/2006

Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί (βάσει του άρθρου 275 παραγρ.γi) ότι, σκοπεύει να πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της το πρώτο 15νθήμερο μηνός Νοεμβρίου 2006.


Eπιστροφή...