Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Ανακίνωση Διάθεσης Ετήσιου Δελτίου 05/06

25/10/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ A.E.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ A.E. ενημερώνει τους μετόχους της καθώς και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό, ότι από σήμερα Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006, το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2005/2006 της Εταιρείας , το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ΄ αριθμ. 5/204/14.11.2000 & 7/372/15.02.2006 Απόφαση Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, είναι στη διάθεση τους, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.ebz.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ase.gr .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, κα. Σταυρίδου Σοφία, τηλ. 2310 296536 ή να το παραγγείλουν ηλεκτρονικά από την παραπάνω διεύθυνση.

Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2006


Eπιστροφή...