Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

Σχολιασμός Δημοσιευμάτων

13/09/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13/09/2006ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ με αφορμή τα δημοσιεύματα της 12ης και 13ης Σεπτεμβρίου 2006 , στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ( ΗΜΕΡΗΣΙΑ , EURO2DAY κ.λ.π ) με Δελτίο Τύπου γνωστοποιεί τα ακόλουθα :
Το Δ.Σ. της εταιρίας κατά την Συνεδρίασή του (5 Σεπτεμβρίου 2006) αποφάσισε να προτείνει προς της Γενική Συνέλευση των Μετόχων :
Α. Την απόσυρση του 50%+ της συνολικής ποσόστωσης ζάχαρης (σημερινή θεωρητική ποσόστωση της ΕΒΖ ΑΕ τόνοι 317.501 ) στα πλαίσια των ρυθμίσεων της ΚΟΑ ζάχαρης (σχετικοί κανονισμοί 318 ,319 & 320/2006).
Β. Την μετατροπή των εργοστασίων Ξάνθης & Λάρισας σε μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης .Συνεχίζεται η διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας με άλλους οίκους (σχετικό δελτίο τύπου δημοσιεύθηκε στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του ΧΑΑ στις 1/8/2006).
Σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς πράγματι για κάθε τόνο αποσυρόμενης ποσόστωσης ζάχαρης ισχύει για τα έτη 2006/07 και 2007/08 αποζημίωση 547,5 € ανά τόνο με δικαίωμα της ΕΒΖ ΑΕ να διατηρήσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις των εργοστασίων της που θα είναι απαραίτητες για την παραγωγή βιοαιθανόλης.
Σχετικά με την εισφορά αναδιάρθρωσης όλες οι ζαχαροβιομηχανίες της Ευρώπης είναι υποχρεωμένες να συνεισφέρουν κατά το έτος 2006/07 126,4 € ανά τόνο διατηρούμενης ποσόστωσης.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ


Eπιστροφή...