Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Ανακοίνωση

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον τύπο την 07-07-2006

01.08.2006

Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ με αφορμή την δημοσιευθείσα Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον τύπο την 07-07-2006 , για συνεργασία σε ίδρυση μονάδας παραγωγής ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ , ανακοινώνει ότι .
Προς την Εταιρία μας μέχρι την 24η Ιουλίου 2006 - ημερομηνία καταληκτική όπως ορίζονταν από την πρόσκληση, υπέβαλαν εγγράφως σχετική πρόταση συνεργασίας , 9(εννέα) οίκοι του εσωτερικού και εξωτερικού.
Άλλοι 2 (δύο) οίκοι ,υπέβαλαν πρόταση μετά την παραπάνω ημερομηνία που προβλέπονταν από την πρόσκληση.
Η Ελληνική Βιομηχανία ζάχαρης εξετάζει τις αποσταλείσες προτάσεις και στις προσεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου αυτές θα καθορισθούν οι περαιτέρω διαδικασίες υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ


Eπιστροφή...