Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Εταιρείας

18/08/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18/08/2006ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Η Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ με Νέο Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα :
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο συνήλθε εκτάκτως την 18η Αυγούστου 2006 αποφάσισε την συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ .
Ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ανέλαβε ο κος ΚΑΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έτσι κατά την συνεδρίαση το ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της Εταιρείας μας συνεκροτήθη σε σώμα ως κάτωθι :

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΛΕΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΡΝΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΕΖΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΙΟΣ
ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΕΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΙΟΥΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΙΡΤΙΚΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ


Eπιστροφή...