Δελτία Τύπου 2006

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Αναστολή λειτουργίας εργοστασίου Ξάνθης

12/01/2006

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς Ζάχαρης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του της 11ης Ιανουαρίου 2006 την αναστολή λειτουργίας του ζαχαρουργείου Ξάνθης από την ερχόμενη καλλιεργητική περίοδο και την παραίτηση από ανάλογη ποσόστωση στα πλαίσια ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων στην αγορά ζάχαρης. Με την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24ης Νοεμβρίου 2005 προβλέπεται η μείωση της τιμής αναφοράς της ζάχαρης κατά 36% σε 4 χρόνια ενώ ήδη κατά την επόμενη περίοδο η μείωση θα ανέλθει σε 20%. Κατά αναλογία μειώνεται και η ελάχιστη τιμή ζαχαροτεύτλων. Η απόφαση αυτή προβλέπει ετήσια αποσυνδεδεμένη ενίσχυση στους τευτλοπαραγωγούς μέχρι την καλλιεργητική περίοδο 2014/2015. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία ενός Ταμείου Αναδιάρθρωσης που θα επιδοτεί με εφάπαξ ενίσχυση την ποσόστωση που αποσύρεται στα εργοστάσια που θα κλείσουν, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στους τευτλοκαλλιεργητές και τους εργαζόμενους, καθώς και την απαραίτητη περιβαλλοντική αποκατάσταση. Η Ελλάδα καταψήφισε την πρόταση αυτή μη αποδεχόμενη τη φιλοσοφία της που αποσκοπεί στον περιορισμό του ύψους παραγωγής της ευρωπαϊκής ζαχαροβιομηχανίας. Παρά ταύτα η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. είναι υποχρεωμένη εγκαίρως να προσαρμοστεί στις διαμορφούμενες συνθήκες στην αγορά με σκοπό να προασπίσει τη θέση της εταιρείας, και κατ’επέκταση την τευτλοκαλλιέργεια στη χώρα μας καθώς και τη συμβολή της στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η απόφαση να περιορίσει την παραγωγή της σε τέσσερα εργοστάσια σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων στοχεύει στην επίτευξη ενός κόστους παραγωγής που θα διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της ,συνεχίζοντας να παράγει την προγραμματισμένη ποσότητα ζάχαρης για την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς. Επιπλέον, με την έγκαιρη λήψη μέτρων εξασφαλίζει την απαραίτητη χρηματοδότηση των μέτρων αυτών από το Ταμείο Αναδιάρθρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, με τη χρηματοδότηση αυτή στοχεύει στην αποκατάσταση των εργαζομένων στα πλαίσια μιας ομαλής προσαρμογής στις απαιτήσεις για την επίτευξη αυξημένης ανταγωνιστικότητας. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτής επίσης αντιμετωπίζει το κόστος προσαρμογής τευτλοκαλλιεργητών και τευτλοεξαγωγέων. Η Διοίκηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης συνεχίζει παράλληλα τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη παράλληλων δραστηριοτήτων όπως στον τομέα των βιοκαυσίμων παρακολουθώντας ενεργά τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται ώστε να αξιοποιήσει τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματά της στο χώρο της αγροτικής βιομηχανίας. Η απόφαση για την αναστολή της λειτουργίας του εργοστασίου Ξάνθης κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο ελήφθη μετά από μεγάλη περίσκεψη με μόνο γνώμονα την αποφασιστικότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης να επιβιώσει στο νέο καθεστώς και να συνεχίσει να προσφέρει αξία στους μετόχους της, προϊόντα ποιότητας στους Έλληνες καταναλωτές και οικονομική ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια.


Eπιστροφή...