Δελτία Τύπου 2012

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 31/05/2012 - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Χρήσης 2011/2012

31/05/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Περιόδου 01.07.2011 – 31.03.2012

Χρήσης 2011/2012

 

 

Το Δ.Σ. της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. στη συνεδρίασή του την Παρασκευή 25/05/2012 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. και του Ομίλου για την περίοδο 01/07/2011 έως 31/03/2012. Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 127,7 εκ. € μειωμένος κατά 12,6% έναντι της αντίστοιχης περσυνής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 170,4 εκ. € μειωμένος κατά 11,8% έναντι της περσυνής περιόδου.

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 16,12% έναντι -3,83% της περσυνής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον ΄Ομιλο ανήλθε σε 23,91% έναντι 7,81% της περσυνής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε κέρδη 11,3 εκ. € έναντι ζημιών 9,9 εκ. € της αντίστοιχης περσυνής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον ΄Ομιλο ανήλθε σε κέρδη 26,7 εκ. € έναντι κερδών 8 εκ. €.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε κέρδη 6,5 εκ. € έναντι ζημιών 20,3 εκ. € της αντίστοιχης περσυνής περιόδου παρουσιάζοντας θετικό πρόσημο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον ΄Ομιλο ανήλθε σε κέρδη 7,3 εκ. € έναντι ζημιών 5,2 εκ. € της περσυνής περιόδου.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01/07/2011 – 31/03/2012 δημοσιεύονται στον τύπο σήμερα Πέμπτη 31/05/2012 στην εφημερίδα ΕXPRESS και είναι διαθέσιμα, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebz.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).


Eπιστροφή...