Δελτία Τύπου 2012

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Οικονομικό Ημερολόγιο 2012

24/09/2012

Οικονομικό Ημερολόγιο 2012

 

 

H εταιρεία « Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. » ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2012, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3 .1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

 

·         Ημερομηνία ανακοίνωσης Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων : 28/09/2012

 

·         Ημερομηνία δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων : 28/09/2012

 

·         Ημερομηνία ενημέρωσης αναλυτών : 28/09/2012 (στις 12.30 μμ στα γραφεία της εταιρίας)

 

·         Ημερομηνία Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων : 30/11/2012

 

·         Η εταιρεία δεν θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2011/2012.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού προηγουμένως ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

 

 

 

 

Financial Calendar of 2012

 

 

The company “Hellenic Sugar Industry S.A.” announces the Financial Calendar of 2012, according to article 4.1.4.3.1 of Athens Exchange Regulation:

 

·               Annual Financial Results Announcement Date : 28/09/2012

 

·               Annual Financial Statements Publication Date : 28/09/2012

 

·               Analyst Briefing Date : 28/09/2012 (at 12.30 p.m., to company’s head office)

 

·               Date of Annual General Meeting of Shareholders : 30/11/2012

 

·               The company will not propose the distribution of any dividend for the financial year 2011/2012.

 

The Company reserves the right to change the above dates following relevant notification to the Investors.

 


Eπιστροφή...