Δελτία Τύπου 2012

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 30/07/2012

30/07/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ουδεμία επίπτωση έχουν στη εύρυθμη λειτουργία της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

 

Η Εταιρεία (η οποία έχει επιστρέψει στην κερδοφορία) εκπληρώνει και θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζόμενους, τους τευτλοπαραγωγούς, τους προμηθευτές της, και τις δανειακές της υποχρεώσεις.

 

Επιπρόσθετα ανακοινώνεται ότι, μετά από συνεχείς ενέργειες της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., εντός των ημερών ολοκληρώνεται η έκδοση της ΚΥΑ που αφορά στην ένταξη της τευτλοκαλλιέργειας σε καθεστώς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, επιφέροντας μία σημαντική επιπλέον οικονομική ενίσχυση στο εισόδημα των τευτλοπαραγωγών.


Eπιστροφή...