Δελτία Τύπου 2012

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 29/02/2012 - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου Χρήσης 2011/2012

29/02/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Το Δ.Σ. της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. στη συνεδρίασή του την Παρασκευή 24/02/2012 ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. και του Ομίλου για την περίοδο 01/07/2012 έως 31/12/2012. Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 87 εκ. € μειωμένος κατά 16,5% έναντι της αντίστοιχης περσυνής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 117,4 εκ. € μειωμένος κατά 13,6% έναντι της περσυνής περιόδου.

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 9,8% έναντι -10,6% της περσυνής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον ΄Ομιλο ανήλθε σε 18,9% έναντι 0,8% της περσυνής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε κέρδη 3,3 εκ. € έναντι ζημιών 14,2 εκ. € της αντίστοιχης περσυνής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον ΄Ομιλο ανήλθε σε κέρδη 11,5 εκ. € έναντι ζημιών 4,8 εκ. €.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε ζημίες 6,4 εκ. € έναντι ζημιών 20 εκ. € της αντίστοιχης περσυνής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον ΄Ομιλο ανήλθε σε κέρδη 0,35εκ. € έναντι ζημιών 11,3 εκ. € της περσυνής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 100% και θετικό πρόσημο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01/07/2011 – 31/12/2011 δημοσιεύονται στον τύπο σήμερα Τετάρτη 29/02/2012 στην εφημερίδα Καθημερινή και είναι διαθέσιμα, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ebz.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).

 

Θεσσαλονίκη, 29-02-2012


Eπιστροφή...