Δελτία Τύπου 2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Δ.Σ

02/08/2013

Ελληνική  Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Αρ. Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Μητροπόλεως 34

Θεσσαλονίκη

 

Θεσσαλονίκη 01/08/2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η εταιρία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι κατά την συνεδρίαση της 1ης Αυγούστου 2013 του Δ.Σ. της εταιρείας, ο κ. Χρυσόστομος Γερούκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος του και ο κ. Παύλος Μπαρούτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, υπέβαλαν εγγράφως την παραίτησή τους, η οποία και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Δ.Σ.

 

Τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρίστησαν τους κ.κ. Γερούκη και Μπαρούτα για την μέχρι τώρα προσφορά και συνεργασία τους.

 

Στην ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. αποφάσισε τη συμπλήρωση των μελών του και εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. Μπέτση Ηλία και Μελέτη Γεώργιο.

 

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

α. Εκτελεστικά Μέλη

Χαραλάμπους Λάμπρος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ταραζάς Αστέριος, Μέλος

Μελέτης Γεώργιος, Μέλος

 

β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Λάζαρη Αδαμαντίνη, Αντιπρόεδρος

Μπέτσης Ηλίας, Μέλος

 

γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Κωνσταντινίδης Μανασής, Μέλος

Κολιάτσας Σπυρίδων, Μέλος

 

Επίσης, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

 

Κολιάτσας Σπυρίδων, Πρόεδρος της Επιτροπής

Λάζαρη Αδαμαντίνη, Μέλος

Κωνσταντινίδης Μανασής, Μέλος

 

Η εκλογή των μελών του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου θα τεθούν προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

 

 


Eπιστροφή...