Δελτία Τύπου 2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 29/11/2013 - Αλλαγή Σύνθεσης Δ.Σ

29/11/2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη

Αρ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη 29/11/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 28.09.2013 αποφάσισε την εκλογή του κ. Αθανάσιου Βλαχόπουλου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Αδαμαντίνης Λάζαρη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Επίσης, κατά την άνω συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α. Εκτελεστικά Μέλη

Χαραλάμπους Λάμπρος, Διευθύνων Σύμβουλος

Μελέτης Γεώργιος, Μέλος

Δημητρίου Δημήτριος, Μέλος

β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Μπέτσης Ηλίας, Πρόεδρος

Φεφές Μιχαήλ, Μέλος

γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Κολιάτσας Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος

Αθανάσιος Βλαχόπουλος, Μέλος

Τέλος, ανασυστήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής:

Κολιάτσας Σπυρίδων, Πρόεδρος της Επιτροπής

Φεφές Μιχαήλ, Μέλος

Αθανάσιος Βλαχόπουλος, Μέλος

Η εκλογή των μελών του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου θα τεθούν προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.


Eπιστροφή...