Δελτία Τύπου 2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Δ.Σ

22/08/2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη

Αρ.Μ.ΑΕ 8246/06/Β/86/11

Θεσσαλονίκη 22/08/2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση του ΔΣ της 22.08.2013 ο κ. Αστέριος Ταραζάς, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., και ο κ. Μανασής Κωνσταντινίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, υπέβαλαν εγγράφως τις παραιτήσεις τους οι οποίες και έγιναν αποδεκτές από το Δ.Σ.

O Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. ευχαρίστησαν τους κ.κ. Ταραζά και Κωνσταντινίδη για την μέχρι τώρα προσφορά και συνεργασία τους.

Στην ίδια συνεδρίαση, το Δ.Σ. αποφάσισε τη συμπλήρωση των μελών του και εξέλεξε ως νέα μέλη τους κ.κ. Δημήτριο Δημητρίου και Μιχαήλ Φεφέ.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α. Εκτελεστικά Μέλη

Χαραλάμπους Λάμπρος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μελέτης Γεώργιος, Μέλος

Δημητρίου Δημήτριος, Μέλος

β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Μπέτσης Ηλίας, Μέλος

Φεφές Μιχαήλ, Μέλος

γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Λάζαρη Αδαμαντίνη, Αντιπρόεδρος

Κολιάτσας Σπυρίδων, Μέλος

Επίσης, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

Κολιάτσας Σπυρίδων, Πρόεδρος της Επιτροπής

Λάζαρη Αδαμαντίνη, Μέλος

Φεφές Μιχαήλ, Μέλος

Η εκλογή των μελών του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου θα τεθούν προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.


Eπιστροφή...