Δελτία Τύπου 2013

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου - Καλλιεργητική Περιόδος 2013

01/02/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. στη συνεδρίασή του στις 31/01/2013 αποφάσισε τη βελτίωση του τιμολογίου των ζαχαροτεύτλων για την καλλιεργητική περίοδο 2013, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί τόσο το εισόδημα των τευτλοκαλλιεργητών για παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων, όσο και η καλύτερη απόδοση των τριών εργοστασίων της εταιρείας.

Η απόφαση του Δ.Σ. αναφέρεται  στην αναπροσαρμογή των τιμών σχετικά με τον ζαχαρικό τίτλο (pol) όπου οι νέες συνολικές τιμές που ισχύουν είναι οι εξής :

 

Pol

Αρχική τιμή

Αύξηση

Νέα τιμή

14,5

40,23

1,20

41,43

15,0

40,88

2,39

43,27

15,5

42,32

1,45

43,77

16,0

43,75

0,52

44,27

16,5

45,29

0,26

45,55

 

Παράλληλα η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης εντείνει τις προσπάθειές της προς το ΥΠΑΑΤ και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την ένταξη της τευτλοκαλλιέργειας σε καθεστώς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την καλλιεργητική περίοδο 2012, και κυρίως στην έγκαιρη έκδοση της πρόσκλησης που πρέπει να εκδοθεί από το ΥΠΑΑΤ για την καλλιεργητική περίοδο του 2013.


Eπιστροφή...