Δελτία Τύπου 2005

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

12/09/2005

Γνωστοποίηση - Σύμφωνα με την νέα παράγραφο 5 του άρθρου 52 του ν. 3371/2005, η οποία προστέθηκε στο άρθρο 2 του Π.Δ. 360/1985, η εταιρία γνωστοποιεί ότι εγκρίθηκαν από το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την Συνεδρίαση του (θέμα 2ο) της 24ης/8/2005 οι Δωδεκάμηνες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας καθώς και οι αντίστοιχες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ. Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή 26/8/2005 στις εφημερίδες: ΕΞΠΡΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ & ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.


Eπιστροφή...