Δελτία Τύπου 2005

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

26/08/2005

Ανακοίνωση - Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. γνωστοποιεί (βάσει του άρθρου 277 παραγρ. γ.) ότι, σκοπεύει να πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της το δεύτερο 15νθήμερο μηνός Νοεμβρίου 2005. Όσο για το μέρισμα, προβλέπεται να διανεμηθεί αυτό από τις 12ης Δεκεμβρίου 2005.


Eπιστροφή...