Δελτία Τύπου 2005

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Διάθεση Ετήσιου Δελτίου

25/11/2005

Ανακοίνωση - Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις υπ αριθμ. 5/204/14.11.2000 και υπ αριθμ. 1/319/9.12.2004 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης 2004/05, βρίσκεται στην διάθεση του επενδυτικού κοινού, σε έντυπη μορφή, στα γραφεία των Κεντρικών Υπηρεσιών (Μητροπόλεως 34, Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη) & στο γραφείο Αθηνών (Σκουφά 52 Τ.Κ. 106 72 Αθήνα) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.ebz.gr.


Eπιστροφή...