Δελτία Τύπου 2005

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου

30/11/2005

Ανακοίνωση - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ, σύμφωνα με την απόφαση 1/336/21.4.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 3 παρ.1 του π.δ. 360/1985 για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του πρώτου τριμήνου των οικονομικών χρήσεων που λήγουν στις 31.12.2005 και 30.6.2006 για τις εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοινώνει ότι θα δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις του Α' τριμήνου της χρήσης (1.7.2005-30.9.2005) που λήγει στις 30.6.2006, μέχρι την 31.12.2005.


Eπιστροφή...