Δελτία Τύπου 2014

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 15/07/2014 - Αλλαγή Σύνθεσης Δ.Σ

15/07/2014

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 15.07.2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 15.07.2014 αποφάσισε να εκλέξει την κα Ελένη Μόκου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό του μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου Αθανάσιου Βλαχόπουλου.

 

Επίσης, κατά την άνω συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α. Εκτελεστικά Μέλη

Χαραλάμπους Λάμπρος, Διευθύνων Σύμβουλος

Μελέτης Γεώργιος, Μέλος

Δημητρίου Δημήτριος, Μέλος

β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Μπέτσης Ηλίας, Πρόεδρος

Φεφές Μιχαήλ, Μέλος

γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Κολιάτσας Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος

Ελένη Μόκου, Μέλος

 

Τέλος, ανασυστήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως εξής:

Κολιάτσας Σπυρίδων, Πρόεδρος της Επιτροπής

Φεφές Μιχαήλ, Μέλος

Ελένη Μόκου, Μέλος

 

Η εκλογή του μέλους του Δ.Σ και της Επιτροπής Ελέγχου θα τεθεί προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.


Eπιστροφή...