Δελτία Τύπου 2014

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

01/10/2014

Ελληνική  Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη,  01/10/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί ότι από 01.10.2014 καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρίας αναλαμβάνει ο κ. Βασιλόπουλος Αριστείδης, μέχρι πρότινος Προϊστάμενος Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Μελετών & Ελέγχου, σε αντικατάσταση του κ. Παντούδη Σαράντη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Προϊσταμένου Υπηρεσίας Κεντρικού Λογιστηρίου της Οικονομικής Διεύθυνσης.


Eπιστροφή...