Δελτία Τύπου 2014

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 16/07/2014 - Δελτίο Τύπου

16/07/2014

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 16.07.2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίαση της 15 Ιουλίου 2014, με βάση τη μελέτη αναδιάρθρωσης της εταιρείας, που εκπόνησε εγνωσμένου κύρους Σύμβουλος Αναδιάρθρωσης, αποφάσισε την υλοποίηση σειράς μέτρων και παρεμβάσεων που προτείνονται στην παραπάνω μελέτη.

Στα πλαίσια των παρεμβάσεων αυτών περιλαμβάνεται και η αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας των εργοστασίων Ορεστιάδας και Σερρών, τα οποία προς εξυπηρέτηση των παραγωγών θα λειτουργήσουν τη φετινή περίοδο ως κέντρα συγκέντρωσης των τεύτλων των αντίστοιχων περιοχών.

 

 

Κεντρικός στόχος της μελέτης αναδιάρθρωσης της εταιρείας είναι η επίτευξη της μακροχρόνιας βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητάς της, μέσω ιδίως μείωσης του λειτουργικού κόστους, αύξησης της παραγωγικότητας και οργανωτικών αλλαγών, προς όφελος της επιχείρησης, των μετόχων, των εργαζομένων, των παραγωγών και της οικονομίας γενικότερα.


Eπιστροφή...