Δελτία Τύπου 2014

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Απάντηση σε Ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

07/07/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη, 07/07/2014

 

Απάντηση σε Ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ.πρωτ.2394/07.07.2014) που υποβλήθηκε σε συνέχεια ηλεκτρονικού δημοσιεύματος της 07/07/2014 και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

 

Σε συνέχεια των γραφόμενων στις εννεαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της χρήσης 2013/2014 οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 30.05.2014, σχετικά με την επιλογή και ανάθεση του έργου εκπόνησης μελέτης αναδιάρθρωσης της εταιρείας από εγνωσμένου κύρους εταιρεία της αγοράς,  η εν λόγω μελέτη παρελήφθη στην τελική της μορφή στις 30.06.2014. Θα αξιολογηθεί και θα συζητηθεί σε επικείμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και, εφόσον υπάρξει σχετική απόφαση, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


Eπιστροφή...