Δελτία Τύπου 2014

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Απάντηση σε Ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

17/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η εταιρία  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.  κατόπιν του με αρ. πρωτοκόλλου 2553/16.7.2014 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου της εταιρίας που δημοσιεύθηκε και στον διαδικτυακό τόπο του Χ.Α., γνωστοποιεί , σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 και για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τα εξής :

A)     Τα άμεσα μέτρα και οι παρεμβάσεις που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των προτάσεων της μελέτης αναδιάρθρωσης εντάσσονται σε τέσσερις βασικές ομάδες :

1η  Ομάδα

  1. Δραστική μείωση του κόστους ενέργειας.
  2. Μείωση του μισθολογικού κόστους.
  3. Μείωση κόστους διοικητικής λειτουργίας μη σχετιζόμενο με το ανθρώπινο δυναμικό.
  4. Κεντρικοποίηση υπηρεσιών μεταφοράς τεύτλων.

2η  Ομάδα

  1. Ενοποίηση εργοστασίων με την αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας των μονάδων  Σερρών και Ορεστιάδας και την επεξεργασία των τεύτλων αποκλειστικά στην μονάδα του Πλατέος.
  2. Οργάνωση, εξορθολογισμός και βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

3η  Ομάδα

  1. Βελτίωση και αντικειμενικοποίηση διαδικασίας παράδοσης-παραλαβής πρώτων υλών .
  2. Υιοθέτηση σύγχρονων εμπορικών πολιτικών και πρακτικών.

4η  Ομάδα

1.      Κεντρικοποίηση υπηρεσιών προμήθειας λιπασμάτων , φυτοφαρμάκων και λοιπών προμηθειών .

2.      Επίτευξη βέλτιστων τιμών αγοράς ζάχαρης από προμηθευτές (αγορά ζάχαρης facon).

Β) Η υλοποίηση των παραπάνω μέτρων και παρεμβάσεων έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (30.6.2015).

Γ) Οι εκτιμώμενες επιπτώσεις από την υλοποίηση των παραπάνω μέτρων και παρεμβάσεων σε βάθος πενταετίας θα είναι σταδιακές, αρχής γενομένης από το 1ο έτος εφαρμογής τους.  Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η υλοποίηση των παραπάνω μέτρων της μελέτης αναδιάρθρωσης εκτιμάται ότι σε επίπεδο EBITDA στη χρήση 1.7.2014-30.6.2015 θα υπάρξει βελτίωση της τάξεως τουλάχιστον € 9 εκ., βελτιούμενο περαιτέρω σταδιακά μέσα στην πενταετία. Σημειώνεται ότι το EBITDA στις 30.6.2013 ήταν αρνητικό € 3,3 εκ. ενώ στο εννεάμηνο της χρήσης 2014 ήταν επίσης αρνητικό € 15,5 εκ. Τέλος, δεν θα προκύψει καμία επίπτωση στον κύκλο εργασιών της εταιρίας.Eπιστροφή...