Δελτία Τύπου 2014

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2014

26.09.2014

H εταιρεία « Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. » ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2014, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3 .1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:


Ημερομηνία ανακοίνωσης/δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων: 30/09/2014.

Ημερομηνία ενημέρωσης αναλυτών: 30/09/2014 (στις 12.30 μμ στα γραφεία της εταιρίας).

Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: 21/11/2014.

Η εταιρεία δεν θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2013/2014.


Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού προηγουμένως ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.


Eπιστροφή...