Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 05.01.2015

05/01/2015

Δελτίο Τύπου της 05.01.2015

Αναφορικά με δημοσιεύματα περί μη καταβολής μισθοδοσίας προς τους εργαζομένους της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., η εταιρία τονίζει ότι οι δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζόμενων της καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές αυτών έχουν καταβληθεί εγκαίρως, ως εκ τούτου τα εν λόγω δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η πρόσκαιρη καθυστέρηση εκταμίευσης της προκαταβολής της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού του τρέχοντος μηνός Ιανουαρίου οφείλεται στον προγραμματισμό και στην διαχείριση της ταμιακής ρευστότητας της εταιρίας.


Eπιστροφή...