Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 16.03.2015

16/03/2015

Ελληνική  Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη

 

Θεσσαλονίκη 16/03/2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

α) Ο κ. Λάμπρος Χαραλάμπους, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος -  εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπέβαλε την παραίτησή του, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 16/03/2015 έκανε αποδεκτή.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την ως άνω συνεδρίασή του εξέλεξε ως νέο μέλος του τον κ. Δημήτριο Γιαννακίδη.

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α. Εκτελεστικά Μέλη

Γιαννακίδης Δημήτριος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μελέτης Γεώργιος, Μέλος

Δημητρίου Δημήτριος, Μέλος

β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Φεφές Μιχαήλ, Μέλος

γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Κολιάτσας Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος

Μόκου Ελένη, Μέλος

Η εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ θα τεθεί προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.


Eπιστροφή...