Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20/05/2015

Ελληνική  Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο κ.Συμεών Σεμασής, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, υπέβαλε την παραίτησή του την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή.

 

Κατόπιν τούτου, η  Επιτροπή Ελέγχου ανασυστάθηκε ως εξής:

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος

Τσικλιάς Κρίτων, Μέλος

Παναγής Ιωάννης, Μέλος

 

Η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα τεθεί προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

 

Η εταιρεία με νεότερη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σεμασή.


Eπιστροφή...