Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 30.06.2015

30.06.2015

Ελληνική  Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.

Μητροπόλεως 34, Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 30/06/2015

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το ΔΣ στη συνεδρίασή του της 29/06/2015 εξέλεξε τον κ. Μουρατίδη Αναστάσιο ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Συμεών Σεμασή.

 

Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

α. Εκτελεστικά Μέλη

Κυπαρισσίδης Κοκκινίδης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννακίδης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος

Χασανίδης Πέτρος, Μέλος

β. Μη Εκτελεστικά Μέλη

Μουρατίδης Αναστάσιος, Μέλος

Τσικλιάς Κρίτων, Μέλος

γ. Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη

Αποστολόπουλος Αθανάσιος, Μέλος

Παναγής Ιωάννης, Μέλος

 

Η εκλογή του ως άνω μέλους του Δ.Σ. θα τεθεί προς επικύρωση στην κρίση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

 


Eπιστροφή...