Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου 29.09.2015 - Οικονομικό Ημερολόγιο 2015

29/09/2015

Οικονομικό Ημερολόγιο 2015

 

H εταιρεία « Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. » ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2015, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3 .1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

 

- Ημερομηνία ανακοίνωσης/δημοσίευσης Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων:30/09/2015

- Ημερομηνία ενημέρωσης αναλυτών: 30/09/2015

- Ημερομηνία ανακοίνωσης/δημοσίευσης 3μηνιαίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων:30/11/2015

- Ημερομηνία ανακοίνωσης/δημοσίευσης 6μηνιαίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων:29/02/2016

- Ημερομηνία ανακοίνωσης/δημοσίευσης 9μηνιαίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων:31/05/2016

- Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: 09/12/2015

- Η εταιρεία δεν θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2014/2015.

 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού προηγουμένως ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.


Eπιστροφή...