Δελτία Τύπου 2015

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε 2006

Print

Δελτίο Τύπου της 19.01.2015

19/01/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 19.01.2015

 

Σε συνέχεια της από 14/1/2015 ανακοίνωσης της εταιρίας και σχετικών μεταγενέστερων δημοσιευμάτων που την αφορούν, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την κάλυψη, εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, στο μέγιστο δυνατό βαθμό των υποχρεώσεών της έναντι των τευτλοπαραγωγών και τρίτων, συνεχίζει δε κανονικά την καθημερινή της λειτουργία. Για κάθε μεταγενέστερη εξέλιξη το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με σχετική ανακοίνωση.


Eπιστροφή...